Học Toán 6 Archive

Toán 6: Bài 1. Tập hợp – Phần tử của tập hợp

Thế nào là một tập hợp? Các phần tử của tập hợp là gì? Chúng ta có thể biểu diễn một tập hợp như thế nào? Hãy cùng khám phá nội dung bài viết dưới đây để

Thứ tự thực hiện các phép tính (Order of operations)|Học toán 6

Thứ tự thực hiện các phép tính (Order of operations) được dạy ở lớp 6 trong chương trình Toán 6 học kì I. Đây là các quy tắc cơ bản và quan trọng để bạn thực hiện