Học Toán 8 Archive

Cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn – Toán 8

Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn, giải bpt

Cách chia đa thức cho đa thức – Toán 8

Phép chia đa thức là phép toán ngược của nhân đa thức. Bài viết sau sẽ nói về phương pháp chia đa thức cho đa thức và các dạng bài liên quan. Các quy tắc bạn cần biết:

Tứ giác: Định nghĩa, tính chất và các dạng bài tập về tứ giác – Toán 8

Tứ giác là gì? Có những loại tứ giác nào? Tính chất của tứ giác? Có những dạng bài tập liên quan đến tứ giác? Hãy cùng đọc bài viết sau để cho mình một câu trả

Cách giải phương trình bậc nhất – Toán 8

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách giải phương trình bậc nhất một ẩn một cách dễ dàng và chính xác nhất cùng các ví dụ cụ thể và bài tập SGK. Trước tiên ta cùng

Toán 8 – Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

Hướng dẫn cách phân tích đa thức thành nhân tử cực dễ hiểu

Toán 8 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Những hằng đẳng thức đáng nhớ và áp dụng