Ôn thi vào lớp 10 môn Toán Archive

Dạng 6: Bài toán thực tế lớp 9 thi vào 10

Bài viết sẽ tổng hợp lại kiến thức, cách giải cũng như bài mẫu dạng bài toán thực tế lớp 9 mà blog Lớp học tích cực đã tìm được nhằm giúp các bạn ôn thi vào

Hệ thức Vi-ét là gì? Ứng dụng của hệ thức Vi-ét

Hệ thức Vi-ét nói về cách tính tổng và tích của hai nghiệm của phương trình bậc hai ax² + bx + c = 0 (a ≠ 0) Tiếp theo đây, ta sẽ tập trung áp dụng

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức là dạng bài khiến nhiều bạn gặp khó khăn. Bài viết sau đây sẽ trình bày ngắn gọn, dễ hiểu tất cả các cách giúp bạn

Dạng 7: Bài toán hình học 9: chứng minh các hệ thức hình học

Trong đề thi tuyển sinh vào 10 luôn có một bài toán hình học 9, có thể là chứng minh các hệ thức hình học về tổng, hiệu của hai đoạn thẳng, hoặc của hai góc hoặc

Toán 9 – Luyện tập Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình – Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Dạng bài giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình rất hay gặp trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán. Vì vậy chúng ta cần luyện tập giải bài toán

Ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Dạng 5: Hàm số và đồ thị

Bài viết sẽ cung cấp cho các em kiến thức cơ bản về hàm số và đồ thị cùng các dạng bài tập trong ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn toán với phương pháp giải qua