Giới thiệu

Tôi, Nguyễn Thùy Dung, với tư cách cá nhân là người lập ra trang blog này luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Blog Lớp Học Tích Cực tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, vì thế chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ toàn bộ thông tin của mọi người. Chính sách về quyền riêng tư sẽ thể hiện quá trình chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý và sử dụng thông tin.

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn đã đồng ý và chấp nhận việc trao đổi, xử lý, sử dụng và công bố thông tin được đề cập tại dưới đây.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi thu thập thông tin cá nhân qua Internet, tôi tuân theo nguyên tắc cơ bản là thông tin đó được cung cấp (đăng ký) một cách hoàn toàn tự nguyện. Tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập thông tin của mình, mục đích đó sẽ được công bố rõ ràng. Nếu bạn không muốn cung cấp (đăng ký) thông tin cá nhân mà chúng tôi tìm kiếm, bạn có thể từ chối làm như vậy theo toàn quyền quyết định của bạn. Trong những trường hợp đó, bạn có thể sẽ không truy cập một số dịch vụ, tiện tích mà từ trang web của tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân ra sao?

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo một cách thức được cụ thể hóa khi thu thập. Chúng tôi sẽ không vì thế mà thay đổi cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi không được cho phép. Một vài cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn bao gồm:

Địa chỉ email mà bạn cung cấp thông qua hình thức đăng kí nhận tin cho phép chúng tôi gửi những bài viết mới nhất được cập nhật trên Blog Lớp Học Tích Cực. Đăng kí này là do người sử dụng quyết định (chúng tôi không thể đăng kí nhận tin cho bạn vì bạn phải xác minh email của mình).

Địa chỉ email mà bạn cung cấp khi thực hiện bình luận trên Blog Lớp Học Tích Cực. Khi có người trả lời bình luận, chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn.

Tiến hành các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến để có thể cung cấp những bài viết chất lượng cho độc giả. Bạn không bắt buộc hoàn thành bất cứ cuộc khảo sát nào.

Chúng tôi Bảo mật thông tin như thế nào?

Blog Lớp Học Tích Cực sẽ luôn bảo mật thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không đảm bảo sự an toàn các thông tin bạn tải lên web. Bạn sẽ chịu rủi ro về các thông tin được tải lên. Vì chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối không có việc rò rỉ thông tin, sử dụng sai mục đích hoặc thay đổi dữ liệu, nên ngay khi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật chuyên môn để phòng tránh các sự cố nêu trên xảy ra.

CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA

Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của bạn sang đơn vị thứ 3 hay bất kể đơn vị nào khác.

Web liên kết
Trang web của chúng tôi có thể cung cấp các đường liên kết đến trang web của bên thứ 3 không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và cũng không bị chi phối bởi các chính sách này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật đăng trên các trang web đó.

Chúng tôi thực hiện hợp đồng với một số đối tác để giám sát trang web và RSS feed cho mục đích báo cáo và thống kê lưu lượng, tỉ lệ truy cập và các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Không có bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập hoặc chuyển giao cho các đối tác mạng. Để xem chi tiết về cách thu thập thông tin và sử dụng, xin vui lòng truy cập vào:

Chính sách bảo mật của Google tại: https://www.google.com/privacy.html

Thay đổi về Chính sách Bảo mật này

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách Bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách Bảo mật nào trên trang này và, nếu những thay đổi này quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của Chính sách Bảo mật).