Đề thi vào lớp 10 môn Toán các năm ở Hà Nội

Trong viết này, tôi gửi bạn các đề thi vào lớp 10 môn Toán các năm gần đây, từ 2016 đến 2023 của Hà Nội. Các đề thi thử sẽ được cập nhật sớm.

Trong thời gian ôn thi gấp rút, làm đề thi vào lớp 10 môn Toán chính thức sẽ giúp bạn đánh giá khả năng của mình hiện tại đã đủ tự tin để đối đầu với kì thi vào lớp 10 sắp tới vào tháng 6 hay chưa.

Để ôn tập tốt cho kì thi vào lớp 10 môn toán, bạn cần phải ôn các dạng bài có trong đề thi Toán vào lớp 10.

Có thể bạn cần xem thêm: Các dạng bài tập trong đề thi Toán vào lớp 10

Cách giải dạng bài tập trong đề thi Toán vào lớp 10:

 • Dạng 1: Rút gọn và tính giá trị biểu thức, giải bài toán phụ liên quan
 • Dạng 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
 • Dạng 3: Giải phương trình hoặc hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Dạng 4: Giải phương trình bậc hai một ẩn
 • Dạng 5: Bài toán về hàm số và đồ thị
 • Dạng 6: Bài toán liên quan thể tích vật thể, bài toán thực tế
 • Dạng 7: Bài toán hình học: chứng minh các hệ thức hình học
 • Dạng 8: Bài toán hình học: chứng minh hai tam giác bằng nhau, đồng dạng
 • Dạng 9: Bài toán hình học: chứng minh tứ giác nội tiếp và nhiều điểm thuộc một đường tròn
 • Dạng 10: Bài toán chứng minh 3 điểm thẳng hàng, dựng hình, quỹ tích (tìm điểm cố định)
 • Dạng 11: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Hà Nội các năm 2016-2019

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2016

Đề thi vào lớp 10 môn Toán ở Hà Nội năm 2016 - tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán 2020
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2016 (trang 1)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán ở Hà Nội năm 2016 - tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán 2020
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2016 (trang 2)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán ở Hà Nội năm 2017 - tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán 2020
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2017 (trang 1)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán ở Hà Nội năm 2017 - tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán 2020
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2017 (trang 2)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Toán ở Hà Nội năm 2019 - tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán 2020
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2018 (trang 1)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán ở Hà Nội năm 2018 - tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán 2020
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2018 (trang 2)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Toán ở Hà Nội năm 2019 - tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán 2020
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2019 (trang 1)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán ở Hà Nội năm 2019 - tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán 2020
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2019 (trang 2)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Hà Nội – 2020

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Hà Nội – 2021

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Hà Nội – 2022

Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – Hà Nội – 2023

Download tại đây :

Trong quá trình làm đề thi vào lớp 10 môn Toán, bạn cố gắng tập trung làm trong thời gian 90 phút để tạo thói quen khi thi thật.

Chúc bạn thi tốt!

Sending
User Review
5 (1 vote)
No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *