Để ôn thi vào lớp 10 môn Toán thật tốt ta cần biết đề thi Toán có những dạng bài tập nào, cách giải các dạng bài đó ra sao.

Sau đây, cô sẽ tổng hợp lại cho chúng ta các dạng và cách giải các dạng bài để giúp các bạn ôn thi vào lớp 10 môn Toán thật hiệu quả.

Các dạng bài Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Các dạng bài tập trong đề thi Toán vào lớp 10:

Dạng 1: Rút gọn và tính giá trị biểu thức, giải bài toán phụ liên quan

Cách rút gọn biểu thức chứa căn

Dạng 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Dạng 3: Giải phương trình hoặc hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Dạng 4: Giải phương trình bậc hai một ẩn

Dạng 5: Bài toán về hàm số và đồ thị

Dạng 6: Bài toán liên quan thể tích vật thể, bài toán thực tế

Dạng 7: Bài toán hình học: chứng minh các hệ thức hình học

Dạng 8: Bài toán hình học: chứng minh hai tam giác bằng nhau, đồng dạng

Dạng 9: Bài toán hình học: chứng minh tứ giác nội tiếp và nhiều điểm thuộc một đường tròn

Dạng 10: Bài toán chứng minh 3 điểm thẳng hàng, dựng hình, quỹ tích (tìm điểm cố định)

Dạng 11: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Dạng 12: Chứng minh bất đẳng thức

>>> Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán với Giáo viên >>> Liên hệ: bloglophoctichcuc@gmail.com