Hệ thức Vi-ét là gì? Ứng dụng của hệ thức Vi-ét

Hệ thức Vi-ét nói về cách tính tổng và tích của hai nghiệm

Cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn – Toán 8

Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn, giải bpt

Toán 9 – Đồ thị hàm số bậc nhất

Bài viết cô sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ đồ thị hàm số

Cách chia đa thức cho đa thức – Toán 8

Phép chia đa thức là phép toán ngược của nhân đa thức. Bài

Toán 9 – Hàm số bậc nhất

Sau khi đã nhắc lại và bổ sung khái niệm hàm số ở