[Tiền tiểu học] 3 Phiếu bài tập Toán song ngữ FREE-Phát triển tư duy (Chủ đề Shape Pattern)

Đây là 3 phiếu bài tập Toán song ngữ với Chủ đề Shape Pattern – Mẫu hình dạng, nhằm phát triển tư duy toán học cho các bé mầm non và tiền tiểu học về:

  • Nhận dạng các hình, so sánh các hình
  • Tìm quy luật
  • Thể hiện (vẽ) lại hình dạng

3 Phiếu bài tập toán tiền tiểu học:

bài tập toán tiền tiểu học - lophoctichcuc.com

Gồm 3 phiếu bài tập toán

bài tập toán tiền tiểu học - lophoctichcuc.com
bài tập toán tiền tiểu học - lophoctichcuc.com
bài tập toán tiền tiểu học - lophoctichcuc.com

Tải phiếu bài tập toán tiền tiểu học:

Bạn chỉ cần ấn nút tải xuống màu xanh dưới đây và in cho bé vừa chơi vừa học với các hình đơn giản đến phức tạp.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Sử dụng sau khi dạy bé các hình cơ bản (nếu bé chưa biết và nhớ hình thì sử dụng phiếu học hình dạng – Shape)
  • Hướng dẫn bé tìm quy luật, đố bé trả lời miệng trước rồi thực hành vẽ.

Xem thêm các phiếu bài tập toán tiền tiểu học khác:

Shape

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *