Giải phương trình Archive

Cách giải phương trình chứa căn – Toán 9

Để giải phương trình chứa căn bậc hai, căn bậc ba, ta thực hiện theo các bước sau: Cụ thể như sau. Cách giải phương trình chứa căn bậc hai Để giải phương trình chứa căn thức,

Ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Dạng 4: Phương trình bậc hai một ẩn

Bài viết sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về dạng bài về phương trình bậc hai một ẩn trong ôn thi vào 10 môn Toán với các ví dụ cụ thể, chi tiết. Kiến thức ôn thi vào