góc nội tiếp Toán 9 Archive

Toán 9 – Góc nội tiếp

Thế nào là góc nội tiếp (inscribed angle)? Góc nội tiếp có những tính chất gì? Để trả lời được những câu hỏi trên, các em hãy cùng đọc bài viết và học được cách làm các