ôn thi vào lớp 10 môn Toán Archive

Ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Dạng 5: Hàm số và đồ thị

Bài viết sẽ cung cấp cho các em kiến thức cơ bản về hàm số và đồ thị cùng các dạng bài tập trong ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn toán với phương pháp giải qua

Cách giải phương trình bậc hai một ẩn – Toán lớp 9

Ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn giải phương trình bậc hai trong chương trình Toán lớp 9.

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình – Toán lớp 9

giải toán bằng cách lập phương trình toán lớp 9

Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Dạng 1: Rút gọn và tính giá trị biểu thức

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 môn Toán các năm 2016-2019 – Hà Nội Dạng 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình Dạng 3: Giải phương trình hoặc hệ phương