toán 8 Archive

Cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn – Toán 8

Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn, giải bpt

Cách chia đa thức cho đa thức – Toán 8

Phép chia đa thức là phép toán ngược của nhân đa thức. Bài viết sau sẽ nói về phương pháp chia đa thức cho đa thức và các dạng bài liên quan. Các quy tắc bạn cần biết:

Cách giải phương trình bậc nhất – Toán 8

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách giải phương trình bậc nhất một ẩn một cách dễ dàng và chính xác nhất cùng các ví dụ cụ thể và bài tập SGK. Trước tiên ta cùng

Toán 8 – Cách nhân đơn thức với đa thức

Hướng dẫn cách nhân đơn thức với đa thức