Đây là trang học toán 8 (đang cập nhật chương trình mới) tại LỚP HỌC TÍCH CỰC.

Bạn sẽ học được gì?

  • Đầy đủ kiến thức Toán 8
  • Cách giải các dạng bài tập Toán 8 thường gặp từ cơ bản đến nâng cao
  • Ôn tập, hướng dẫn giải đề thi giữa kì, cuối kì Toán 8
Toán 8

Toán 8 – Học kì 1

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

1. Nhân đơn thức với đa thức

2. Nhân đa thức với đa thức

3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

4. Phân tích đa thức thành nhân tử

5. Phép chia đa thức

CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Rút gọn phân thức

………………………………………………………..o0o………………………………………………………….

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

1. Tứ giác

2. Hình thang

3. Hình thang cân

4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

5. Đối xứng trục

6. Hình bình hành

7. Đối xứng tâm

8. Hình chữ nhật

9. Đường thẳng song song với một đương thẳng cho trước

10. Hình thoi

11. Hình vuông

CHƯƠNG II. ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Đa giác. Đa giác đều

Diện tích hình chữ nhật

Diện tích tam giác

Diện tích hình thang

Diện tích hình thoi

Diện tích đa giác

Toán 8 – Học kì 2

PHẦN ĐẠI SỐ

Cách giải phương trình bậc nhất

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình

Cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Định lí Ta-lét

Cách chứng minh hai tam giác đồng dạng

Xem thêm: Toán 9

Học toán tiếng Anh tham khảo trang này