Đây là trang học toán 9 tại LỚP HỌC TÍCH CỰC.

Các em sẽ học được gì?

  • Đầy đủ kiến thức Toán 9 và phương pháp giải toán 9 với ví dụ và bài tập cụ thể
  • Ôn tập theo chủ đề gần với đề thi giữa kì, cuối kì và thi tuyển sinh vào 10

 

Toán 9 Học kì 1

Phần Đại số

Chương 1: Căn bậc hai – Căn bậc ba

Chương đầu tiên này, các em sẽ học cách tính căn bậc hai, căn bậc ba và làm quen với căn thức bậc hai. Đặc biệt chương này sẽ hướng dẫn các em cách biến đổi, rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai và giải phương trình chứa căn bậc hai – là các dạng bài hay bắt gặp trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10.

Sau đây là kiến thức và cách áp dụng vào bài tập của chương 1 Toán 9.

Bài 1: Căn bậc hai – So sánh các căn bậc hai số học

Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|

Bài 3: Liên hệ phép nhân, phép chia với phép khai phương

Bài 4: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Bài 5: Căn bậc ba

Cách giải phương trình chứa căn thức

________________________________________________

Chương 2 : Hàm số bậc nhất

Bài 1: Khái niệm Hàm số

Bài 2: Hàm số bậc nhất

Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a khác 0)

Bài 4: Vị trí tương đối của hai đường thẳng (Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, trùng nhau)

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a khác 0)

___________________________________

Phần Hình học

Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 1: Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 3: Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

_________________________________________

Chương 2: Đường tròn

Full lí thuyết đường tròn (Chương 2)

____________________________________________

Toán 9 Học kì 2

Phần Đại số

Cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Cách giải phương trình bậc hai một ẩn

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình

Hàm số y = ax² (a ≠ 0) và đồ thị

Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Phần Hình học

Góc nội tiếp

Cách tính diện tích xung quanh hình trụ

Cách tính thể tích hình trụ

Các chuyên đề ôn thi Toán 9

Rút gọn và tính giá trị biểu thức

Hàm số và đồ thị

Các tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức

Chứng minh các hệ thức hình học

Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải phương trình bậc hai một ẩn