Sau đây là tổng hợp các bài viết liên quan đến kiến thức cũng như từ vựng Toán tiếng Anh tiểu học (sẽ còn cập nhật tiếp). Mời các em học sinh và phụ huynh cùng tham khảo.

Toán tiếng Anh tiểu học

Các kiến thức và từ vựng Toán tiếng Anh tiểu học

📌 Phần Geometry (Hình học):

Points, lines, line segments (Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng)

👉https://lophoctichcuc.com/toan-tieng-anh-tieu-hoc-point…/

Rays and Angles (Tia và góc)

👉https://lophoctichcuc.com/toan-tieng-anh-tieu-hoc-tia-va…/

Parallel and perpendicular lines (Các đường thẳng song song và vuông góc)

👉https://lophoctichcuc.com/toan-tieng-anh-tieu-hoc-tia-va…/

📌Phần Numbers (Số học)

👉https://lophoctichcuc.com/on-thi-toan-tieng-anh-he-song…/

Place value:

👉https://lophoctichcuc.com/place-value-hoc-toan-song-bang…/

The order of operations (Thứ tự thực hiện phép tính)

👉https://lophoctichcuc.com/order-of-operations-thu-tu…/

📌Phần Handling data (Xử lí số liệu)

👉https://lophoctichcuc.com/on-toan-song-bang-cambridge…/

📌Phần Measure (Đo lường):

💲Money (Tiền tệ)

👉https://lophoctichcuc.com/toan-tieng-anh-tieu-hoc-money…/

Time (Thời gian)

👉 TIME – grade 3

🔵 Các đề thi Checkpoint, hướng dẫn ôn thi song bằng, từ điển:

https://lophoctichcuc.com/de-thi-on-thi-toan-tieng-anh…/

Hi vọng có thể giúp các vị phụ huynh, các bạn nhỏ thích học Toán tiếng Anh có thêm nhiều kiến thức và từ vựng Toán tiếng Anh tiểu học.

Sưu tầm, tổng hợp và biên soạn

Ths – GV Toán

Nguyễn Thùy Dung