Toán 9 – Luyện tập Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình – Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Dạng bài giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình rất hay gặp trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán. Vì vậy chúng ta cần luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình trong quá trình ôn thi vào 10.

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình nếu các em chưa nắm được thì xem tại đây. (Cô đã tổng hợp lại phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình theo các dạng thường gặp và ví dụ minh hoạ giúp các em dễ dàng nắm được và giải được.)

Sau đây, cô và các em hãy cùng giải một số bài giải toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình trong đề thi tuyển sinh vào 10 các năm trước nhé!

Các em hãy tự làm và kiểm tra lại bài giải bên dưới, cứ tập luyện ắt sẽ thành thục.

Các bài giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình trong đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước

Bài 1

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

___________________________________________________________

Giải:

giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Bài 2

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

_______________________________________________________________________

Giải:

giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Bài 3

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Hai đội công nhân làm xong một công việc trong 12 ngày. Nhưng họ chỉ làm cùng nhau được 6 ngày thì đội II phải đi làm việc khác, còn đội I tiếp tục làm với năng suất tăng gấp đôi so với lúc ban đầu nên đã hoàn thành phần việc còn lại sau đó 7 ngày. Hỏi nếu riêng mỗi đội làm xong công việc đó trong mấy ngày?

_______________________________________________

Giải:

Gọi x là số phần công việc đội I hoàn thành trong một ngày ( 0<x<1)

Gọi y là số phần công việc đội II hoàn thành trong một ngày ( 0<y<1)

Hai đội làm xong 1 công việc trong 12 ngày nên ta có phương trình:

12x + 12y = 1

Hai đội cùng làm trong 6 ngày rồi đội I làm một mình với năng suất 2x trong 7 ngày còn lại để hoàn thành công việc, nên ta có:

6x + 6y + 2x.7 = (6+14)x + 6y = 20x + 6y = 1

giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Bài 4

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Nông trường cao su Minh Hưng phải khai thác 260 tấn mủ trong một thời gian nhất
định. Trong thực tế, mỗi ngày nông trường đều khai thác vượt định mức 3 tấn. Do
đó, nông trường đã khai thác được 261 tấn và song trước thời hạn 1 ngày. Hỏi theo
kế hoạch mỗi ngày nông trường khai thác được bao nhiêu tấn mủ cao su.

_____________________________________________________

Giải:

Gọi số tấn mủ cao su mỗi ngày nông trường khai thác được là x (tấn) (0<x<260)

Thời gian dự định khai thác mủ cao su của nông trường là:

\frac{260}{x} ngày

Trên thực tế, mỗi ngày nông trường khai thác được x + 3 (tấn)

Thời gian thực tế khai thác mủ cao su của nông trường là:

\frac{261}{x+3} ngày

Theo đề bài, ta có phương trình:

giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Bài 5

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Hai đội công nhân cùng làm chung trong 4 giờ thì hoàn thành được 2/3 công việc.
Nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc đội thứ hai ít hơn đội thứ nhất là 5
giờ. Hỏi nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc của mỗi đội là bao nhiêu?

________________________________________________________

Giải:

>>>>> Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 6

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 1200 m². Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật đó, biết rằng chiều dài hơn chiều rộng là 10m.

___________________________________________________

Giải:

Bài 7.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Chiều cao trung bình của 40 học sinh lớp 9A là 1,628 m. Trong đó chiều cao trung bình của học sinh nam là 1,64 m và chiều cao trung bình của học sinh nữ là 1,61 m. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của lớp 9A.

___________________________________________________

Giải:

Bài 8.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

__________________________________________________

Giải:

Bài 9.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một đội xe vận tải được phân công chở 112 tấn hàng. Trước giờ khởi hành có 2 xe phải đi làm nhiệm vụ khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm 1 tấn so với dự tính. Tính số xe ban đầu của đội xe, biết rằng mỗi xe đều chở khối lượng hàng như nhau.

_______________________________________________

Giải:

Bài 10.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

____________________________________________________________

Giải:

Bài 11.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Cho một thửa ruộng hình chữ nhật, biết rằng nếu chiều rộng tăng thêm 2m, chiều dài giảm đi 2m thì diện tích thửa ruộng đó tăng thêm 30 m²; và nếu chiều rộng giảm đi 2m, chiều dài tăng thêm 5m thì diện tích giảm đi 20 m². Tính diện tích thửa ruộng trên.

_____________________________________________

Giải:

Xem thêm:

Các bài toán rút gọn trong các đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán và hướng dẫn giải

Bài 12.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 28 mét và độ dài đường chéo bằng 10 mét. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật theo đơn vị mét.

_______________________________________________

Giải:

Bài 13.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Hai người công nhân cùng làm chung một công việc thì hoàn thành trong 16 giờ. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 2 giờ thì họ làm được 1/6 công việc. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu?

_____________________________________________________

Giải:

Bài 14.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Hai người công nhân cùng làm chung một công việc thì hoàn thành trong 8 giờ. Nếu người thứ nhất làm 2 giờ và người thứ hai làm 3 giờ thì họ làm được 1/3 công việc. Nếu làm một mình thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu?

_________________________________________

Giải:

Bài 15.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một nhóm học sinh có kế hoạch nhận trồng 200 cây tràm giúp cho gia đình bạn An. Vì có 2 học sinh bị bệnh không tham gia được nên mỗi học sinh còn lại phải trồng thêm 5 cây so với dự định để hoàn thành kế hoạch. (Biết số cây mỗi học sinh trồng là như nhau tính số học sinh thực tế đã tham gia trồng cây?

_____________________________________

Giải:

>>>>> Bí quyết giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 16.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Người ta hoà 8 kg chất lỏng loại I với 6 kg chất lỏng loại II thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 700 kg/m³. Tính khối lượng riêng của mỗi loại chất lỏng, biết rằng khối lượng riêng của chất lỏng loại I lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng loại II là 200 kg/m³.

___________________________________________________

Giải:

Bài 17.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một người đi xe đạp từ A tới B với vận tốc không đổi. Khi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc 4 km/h so với lúc đi, do đó thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính vận tốc lúc đi biết rằng quãng đường AB dài 24 km.

___________________________________________

Giải:

Lưu ý: Phải đổi về đại lượng phù hợp km – giờ

Như vậy, chúng ta đã cùng luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình trong đề thi tuyển sinh các năm trước.

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *