Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức là dạng

[B1-schreiben] Đề thi viết B1 tiếng Đức (cả 3 phần kèm bài giải mẫu) 2020 (Đề 3)

Đề ôn luyện thi viết B1 tiếng Đức (cả 3 bài kèm bài giải mẫu)

Căn bậc ba là gì? Cách tìm căn bậc ba của một số

Ở bài viết này, bạn sẽ đến với khái niệm Căn bậc ba

[Toán 9] Cách tính thể tích hình trụ

Khi học về hình trụ, ta nghiên cứu cách tính diện tích xung

[Toán 9] Cách tính diện tích xung quanh hình trụ

Muốn tính diện tích xung quanh hình trụ bạn cần hiểu thế nào