[Toán 9] Cách tính thể tích hình trụ

Khi học về hình trụ, ta nghiên cứu cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ.

Trong bài viết này ta sẽ nói về công thức để tính thể tích một hình trụ.

Công thức tính thể tích hình trụ

Giả sử ta có hình trụ như sau:

Đáy hình trụ là đường tròn bán kính r và chiều cao hình trụ là h.

tính thể tích hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ là:

\large V=\pi r^2h

Thể tích hình trụ chính là diện tích đáy (πr²) nhân chiều cao h.

Các ví dụ về tính thể tích hình trụ

Tính thể tích hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 2 cm, chiều cao là 6 cm.

Giải.

Thể tích hình trụ là:

\large V=\pi r^2h=\pi.2^2.6=24\pi\approx 24.3,14=75,36 (cm^2)

_______________________

Một hình trụ có bán kính đáy là 3 cm. Biết thể tích của hình trụ là 128π cm³. Tính diện tích xung quanh của hình trụ.

Giải.

Vì thể tích của hình trụ là 128π cm³ = πr².h = 9π.h suy ra h = 128π ÷ 9π =128/9 cm.

Vậy diện tích xung quanh của hình trụ đó là: S xung quanh = 2πrh = 2π.3.128/9 = 267,95 cm².

Xem thêm: Cách chủ đề Toán 9

Comments
  1. Trả lời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *